Nabavke

JU Direkcija regionalnih cesta TK je javno poduzeće osnovano u posebnu svrhu zadovoljenja potreba od općeg interesa, te je u skladu sa članom 4. Zakona o javnim nabavkama BiH obveznik primjene Zakona.

 

 

 

  III izmjena - Plan nabavki JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2019

II izmjena - Plan nabavki JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2019
I izmjena - Plan nabavki JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2019
POZIV -nabavka roba stručne literature 2019
POZIV - nabavka ugostiteljskih usluga 2019
POZIV - nabavka usluga stručnog usavršavanja 2019
Plan javnih nabavki za 2019 godinu V dopuna - Plan javnih nabavki za 2018 godinu
IV dopuna - Plan javnih nabavki za 2018 godinu
TD I dio pregovarački postupak most Modrac
III dopuna - Plan javnih nabavki za 2018 godinu
TD I dio pregovarački postupak klizište Srebrenik - D.Orahovica
II dopuna - Plan javnih nabavki za 2018 godinu
I dopuna - Plan javnih nabavki za 2018 godinu 
Plan javnih nabavki za 2018 godinu
V izmjena plana javnih nabavki za 2017 - 1
TD I dio pregovarački postupak nepredviđeni radovi Moranjci
TD I dio pregovarački postupak nepredviđeni radovi Lisovici - Jasenice
TD I dio pregovarački postupak nepredviđeni radovi Živinice - Međaš 2017 - 2

TD I dio pregovarački postupak nepredviđeni radovi Živinice - Međaš 2017 - 1
Poziv za dostavu ponuda za pravnne advokatske usluge

IV izmjena plana javnih nabavki za 2017 godinu
II izmjena plana javnih nabavki za 2017 godinu

III izmjena plana javnih nabavki za 2017 godinu
I izmjena plana javnih nabavki za 2017 godinu

Plan javnih nabavki za 2017 godinu
IV dopuna plana javnih nabavki za 2016 godinu (2)

Odluka o poništenju i obavještenje o poništenju

Odluka o poništenju postupka geodetsko snimanje cesta
II Dopuna Plana javnih nabavki za 2016 godinu

I Dopuna Plana javnih nabavki za 2016 godinu
I Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2016 godinu
Plan javnih nabavki JU Direkcija regionalnih cesta TK u 2016 godini
Plan javnih nabavki JU Direkcija regionalnih cesta TK u 2015 godini
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine