Sigurnost

Cestovna sigurnost i prevencija cestovnih nezgoda vrlo su kompleksne oblasti. Kako bi se u toj djelatnosti postigli rezultati bitno je poznavati uzroke nezgoda, načine unapređenja sigurnosti i načine njihovog utjecaja na učesnike u prometu.

Cestovne nezgode najveći su uzrok smrti mladih ljudi u dobi od 15. do 29. godina. Ukoliko se ovakav trend nastavi, cestovne nezgode će 2030. godine biti peti najčešći uzrok smrtnosti ukupne svjetske populacije, učestaliji od AIDS-a, raka pluća i dr.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 2. marta 2010. izglasala Desetljeće borbe za unapređenje sigurnosti prometa 2011. - 2020. čiji je primarni cilj smanjiti broj smrtno stradalih u prometu diljem svijeta za 50% čime bi se spasilo pet milijuna života

 

  • RIA – Road Safety Impact Assessment (Procjena uticaja na sigurnost cesta)
  • RSA – Road Safety Audit (Revizija sigurnosti cestovnih projekata);
  • EURORAP/iRAP – European/International Road Assessment Programme (Europski/Međunarodni program ocjene sigurnosti cesta);
  • RSI – Road Safety Inspection (Povjera sigurnosti postojećih cesta);
  • BSM – Black Spot Management (Upravljanje crnim tačkama);
  • IDS – Indepth Studies (Detaljna analiza saobraćanih nezgoda);
  • NSM – Network Safety Management (Upravljanje sigurnošću cestovne mreže).