Nastavak rekonstukcije raskrsnice sa rekonstrukcijom dijela regionalne ceste R-455a “Poljice-Živinice-Zelenika”

Dana 17.03.2020. godine nastavljena je rekonstukcija raskrsnice sa rekonstrukcijom dijela regionalne ceste R-455a “Poljice-Živinice-Zelenika” u naselju Živinice (od st. km 16+980 – pružni prelaz, do st. km 17+467 – M18) u dužini od 487 metara.

Vrijednost projekta je 172.000,00 KM, a iznos od 50.000,00 KM finansira grad Živinice,

Rok za završetak radova je 90 kalendarskih dana.