Djelatnost

Direkcija je osnivana radi upravljanja, građenja, rekonstrukcije, održavanja i zaštite regionalnih cesta.
Djelatnost Direkcije je provođenje zadataka upravljanja regionalnim cestama na području Tuzlanskog kantona, u okviru šifre djelatnosti KD BiH 2010: 84.11 - Regulisanje i doprinos uspješnijem poslovanju ekonomije na nivou Kantona i to :


a) osiguranje finansijskih, materijalnih i drugih uslova za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje regionalnim javnim cestama na području Tuzlanskog Kantona, te osiguranje tehničko–tehnološkog jedinstva sistema javnih cesta,
b) pripremanje dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa razvoja, održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta i objekata na cestama,
c) upravljanje javnim putnim dobrom na način određen zakonom,
d) učešće u izradi strategije razvoja regionalnih cesta Tuzlanskog kantona,
e) izrada finansijskog plana,
f) investiranje poslova održavanja i obnove, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta,
g) investiranje potrebne studijske i projektne dokumentacije,
h) finansiranje radova i povjeravanje poslova izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i zaštite cesta ovlaštenim preduzećima,
f) vođenje evidencije (baze podataka) cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa,
j) poduzimanje mjera zaštite cesta i osiguranja prometa na njima,
k) obavljanje poslove zaštite cesta,
l) prikupljanje podataka i obavještavanje javnosti o stanju cesta i načinu odvijanja saobraćaja,
lj) izdavanje upravnih akata (odobrenja i saglasnosti) u skladu sa Zakonom o cestama FBiH i podzakonskim aktima,
m) poduzimanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu okoliša.