Misija i vizija

Vizija JU Direkcije regionalnih cesta TK

Naša vizija je obezbjediti cestovnu regionalnu mrežu kojom se osigurava siguran, pouzdan i ekonomičan cestovni promet putnika i roba. Dobrom cestovnom infrastrukturom kantona direktno ćemo doprinijeti razvoju države kroz različite ekonomsko-socijalne aspekte.
Naš cilj je sanirati postojeće i izgraditi nove ceste u skladu sa kriterijima i međunarodnim standardima što će regionalne ceste Tuzlanskog kantona dovesti u red najboljih regionalnih cesta BiH i šire.


Misija JU Direkcije regionalnih cesta TK

Naša misija je pružiti svakom korisniku regionalnih cesta najbolju uslugu kroz redovno održavanje i upravljanje bezbjednim i pouzdanim regionalnim cestama.