Izgradnja trotoara “Svatovac-Živinice-Bašigovci-Lukavica-Zelenika”

Dana 26.05.2020. godine uveden je u posao izvođač radova Roading DOO na izgradnji trotoara na 455-a “Svatovac-Živinice-Bašigovci-Lukavica-Zelenika”, dionica od stacionaže km. 1+480-Poljice centar, do st.km 2+140-stadion u dužini od cca L=660 metara.Radi se o projektu čija je ukupna vrijednost procijenjena na  265.000,00 KM.

Stručni nadzor nad radovima će vršiti IG Banja Luka.

Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana.