Propisi

Pravilnici

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi
Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetima
Pravilnik o načinu obilježavanja motornog vozila kojim upravlja osoba koja prvi put stekne vozačku dozvolu
Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima
Pravilnik o vođenju evidencije o javnim putevima i objektima na njima
Pravilnik o licenciranju izvođača radova redovnog održavanja javnih cesta
Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli
Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta
Pravilnik o održavanju javnih cesta
Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti saobraćaja
Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila
Pravilnik o obliku i sadržaju oznaka i druge saobraćajne signalizacije kojim se označava granični prijelaz i njegovo područje, kao i o načinu postavljanja oznaka i signalizacije
Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba
Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama
Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila
Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji BiH
Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima
Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom
Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za građenje i rekonstrukciju javnih cesta
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila
Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste
Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prevoza
Pravilnik za utvrđivanje prekomjernog korištenja javnih cesta
Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta