JAVNI OGLAS za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama R465b MZ Lukavica