Nabavke

Odluke

Odluka o poništenju postupka nabavke radova R-455a Dublje Opština Lukava…
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA klizište Svatovac-Živinice -Zelenika P30 i P36 2022
Odluka o poništenju Lukavac Vijean Banovići 11 +265 klizište
Odluka o poništenju Priboj Sapna 11+650
Odluka o poništenju klokotnica-lukavica – kapetani 2022
Odluka o poništenju postupka radova na izgradnji kolektora
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA radova na održavanju propusta i …
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice 2022
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA radovi na izradi horizontalne saobraćajne signalizacije 2022
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA redovno održavanje 2 LOT-a 2022
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – server 2022
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA radovi na izgradnji autobuskog s…
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – humci-previle 2022
Odluka o poništenju rekonstrukcija srebrenik-orahovica donja 2022
Odluka o poništenju postupka rehabilitacije regionalnih cesta R – 455a i R-471 2 LOT-a 2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade glavnog projekta lot 1 2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade glavnog projekta lot 2 2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade glavnog projekta lot 3 2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade glavnog projekta lot 4 2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade glavnog projekta lot 5 2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade glavnog projekta lot 6 2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade glavnog projekta lot 7 2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade glavnog projekta lot 8 2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade glavnog projekta lot 9 2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade glavnog projekta lot 10 2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade glavnog projekta lot 11 2022
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – vertikalna signalizacija 2022
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA unutrašnja stolarija 2022
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA zaštitne ograde 2022
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA zaštitne mreže 2022
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Priboj-Teočak 2022
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Grad Gradačac LOT 1
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Grad Gradačac LOT2
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Grad Gradačac LOT3
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Kladanj LOT 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača lokalne ceste – banovici i doboj istok
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača lokalne ceste – gračanica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača lokalne ceste – Grad Tuzla 6 lot-ova 2022
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača lokalne ceste – teočak i sapna 3 lot-a 2022
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA lokalne ceste kalesija 2022
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA općina Čelić LOT 1
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA općina Čelić LOT2
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA općina Čelić LOT3
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA pješačka staza Tuzla Dubrave 215…
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA redovno održavanje LOT 1 (1)
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA radovi na redovnom održavanju LOT 7
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA radovi na redovnom održavanju LOT 4
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA redovno održavanje LOT 6 (1)
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA redovno održavanje LOT 5 (1)
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA redovno održavanje LOT 3 (1)
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA redovno održavanje LOT 2 (1)
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA redovno održavanje LOT 6
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA redovno održavanje LOT 3
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA redovno održavanje LOT 5
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA redovno održavanje LOT 2
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA redovno održavanje LOT 1
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA radovi na redovnom održavanju LO… (1)
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA radovi na redovnom održavanju LO…
Odluka o poništenju postupka izrade glavnog projekta izgradnje pjesacke …
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Živinice Međas 700m
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA radovi na izgradnji autobuskog stajališta 2021
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA izrada završnog habajućeg sloja Priboj- Teočak 8+400 do 9+750 2021
ODLUKA-O-IZBORU-NAJPOVOLJNIJEG-PONUDJACA-gracanica-bukva-doborovci-srnice-900-m-2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA rekonstrukcija svatovac-živinice…
Odluka o izboru ponuđača brojači saobraćaja
Odluka o izboru ponuđača pregovarački priboj teočak
Odluka o izboru ponuđača pregovarački Ribnica banovici
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA habajući sloj raskrsnica 1+580 2021
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Lukavac-Vijenac-Banovići 1025m 2021
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA pješačka staza Živinice-Međaš 2525m 2021
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA usluge geodetskog snimanja Priboj-Teočak 2021Odluka o izboru ponuđača propusti i mostovi lot 1
Odluka o izboru ponuđača kliziste kalesija sapna
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – projektovanje sanacije dva mosta 2021
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA kancelarijski materijal i toneri 2021
Odluka o poništenju postupka propusti i mostovi LOT 1 2021
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – propusti i mostovi LOT 2 2021
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – računovodstvene usluge 2 2021
Odluka o poništenju postupka rehabilitacija Kalesija Sapna kliziste drug…
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA pješačka staza Tuzla Dubrave
Odluka o poništenju postupka zaštitne ograde 3 2021
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA GORIVO KONKURENTSKI
Odluka o poništenju postupka rehabilitacija Kalesija Sapna kliziste
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade glavnih projekata3…
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Previle Jasenica L=230m
Odluka o izboru ponuđača pregovarački Priboj sapna granica entiteta
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – računovodstvene usluge 2021Odluka o poništenju postupka zaštitne ograde 2021 II put
2. Izmjena Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade glavnih projekata3 LOT-a 2021
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA jasenica humci L=600
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Lovački dom-Šibošnica 2021
ODLUKA-O-IZBORU-NAJPOVOLJNIJEG-PONUĐAČA-rehabilitacija-Priboj-Sapna-od-9750-do-12650-2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – VERTIKALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA 2021
Odluka o poništenju postupka zaštitne ograde 2021
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača geodetske usluge 2021
Odluka o izboru ponuđača pregovarački Brioni
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade glavnih projekata3 LOT-a 2021
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – zaštitne mreže 2021
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge izrade glavnih projekata
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2021 – advokatske usluge
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA PJEŠAČKA STAZA PRIBOJ TEOČAK
Odluka o poništenju postupka projektovanje tri mosta urž 2020
Odluka o izboru ponuđača pregovarački ZIVINICE 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA raskrsnica Banovići 1+580 2 2020
Odluka o poništenju postupka navake radova- održavanje propusta i mostova 2020 (1)
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA sanacija lokalne ceste Čelić 202…
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA sanacija lokalne ceste grad Tuzl…
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA sanacija lokalne ceste živinice …Odluka o izboru ponuđača Doboj IStok klokotnica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sanacija loklanih cesta srebrenik 2 lota 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA LOK.CESTE GRAČANICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sanacija loklanih cesta Gradačac 7 lot-ova 2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sanacija loklanih cesta Kalesija i Sapna 7 lot-ova 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Svatovac-Živinice-Bašigovci-Zelenika 3000m 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Previle-Jasenice-Humci 750m 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Lukavac-vijenac-banovići treštenica 870m 2020
odluka o poništenju raskrsnica ribnica-banovići 1+580 2020
Odluka o poništenju postupka navake radova- održavanje propusta i mostova 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA podne obloge 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA pješačka staza Banovići Brioni 2020
Odluka o poništenju postupka navake radova- održavanje propusta i mostova 2020
Odluka o izboru ponuđača pregovarački SREBRENIK 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Tuzla – Dokanj 1200m 2 2020
Odluka o poništenju postupka projektovanje sanacija tri mosta 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA gračanica-bukva-doborovci-srnice 900 m 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA srebrenik-orahovica donja faza II 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Živinice-Banovići 400m 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA rehabilitacija Banovići od 0+850 do 1+580 2020
Odluka o poništenju postupka srebrenik urž 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA rek
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – HORIZONTALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Klokotnica-Lukavica-Kapetani 2020onstrukcija Priboj- Teočak 2020
Odluka o poništenju postupka rehabilitacija Banovići 2020
Odluka o izboru ponuđača pregovarački nepredviđeni radovi granica entiteta 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA klizište Priboj -Sapna 15+200 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA klizište Priboj-Sapna 10+250 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA klizište Lukavac- Vijenac-Banovići 23+300 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA rehabilitacija Priboj-Sapna od 9+750 do 12+650 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA rehabilitacija Priboj-Sapna od 9+750 do 12+650 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Tuzla – Dokanj 1200m 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Previle- Jasenice 500m 2020
Odluka o poništenju postupka zaštitne ograde 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA zaštitne mreže 2 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Srebrenik -Orahovica Donja nakon žalbe 2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade glavnih projekata 4 lot-a 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Srebrenik-Orahovica Donja 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA klizište Priboj -Sapna 13+960 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA zaštitne mreže 2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – VERTIKALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA 2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – zaštitne ograde 2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2020 (advokatske usluge)
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA potporni zid Sapna 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Lukavac-Vijenac-Banovići 3400m 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA klizište Tuzla-Dokanj 20+130 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA R-455a Živinice-Bašigovci 523m faza II 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA pješačka staza Poljice 660m 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Jasenice-Previle 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA Ciljuge-G. Lukavica 3500m 2020
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA brojači saobraćaja 2020.04.2020. – 15.03.2022.)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (most preko starog korita rijeke Gradišnice)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Održavanje regionalnih cesta TK za period 15
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
Odluka o izboru ponuđača – Živinice kružna raskrsnica 2019
Odluka o izboru ponuđača pregovarački – dodatni radovi Živinice – Međaš 2019
Odluka o izboru ponuđača pregovarački – zimsko održavanje Živinice – Međaš 2019
Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača R-459, dionica kraj rekonstrukcije – Lovački dom 2 2019
Odluka o izboru ponuđača pregovarački – Živinice – Međaš pista 2019
Odluka o izboru ponuđača pregovarački – Priboj – Sapna 2019
Odluka o poništenju Tuzla – Dokanj – Šibošnica lovački dom 750m 2019
Odluka o izboru ponuđača – Pregovarački Rastošnica 2 2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – rehabilitacija Banovići između dvije raskrsnice 2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – klizište 16+000 2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – stručno – Priboj – Spana granica entiteta 2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluga izrade glavnih projekata 3 LOT-a
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – stručno – tehnički nadzor 2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nepredviđeni radovi Rastošnica 2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge izrade glavnig projekata 6 lotova 2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – klizište 14+700 izgradnja 2019
Odluka o poništenju klizište 16+000 2019
Odluka o izboru poništenju Priboj – Sapna – granica entiteta 3 2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ograde mreže
Odluka o poništenju nabavka nepredviđenih radova raskrsnica 0+850 2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Dokanj 13+700 do 14+700 2019
Odluka o poništenju raskrsnica Ribinica – Banovići 1+580 – 3 2019
Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – kancelarijski materijal i toneri 2019

Praćenje realizacije ugovora

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -lokalne ceste-Banovići i Doboj Istok 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -lokalne ceste-Čelić 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -lokalne ceste-Gračanica i Lukavac 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -lokalne ceste-grad Tuzla 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -lokalne ceste-Gradačac 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -lokalne ceste-Kladanj i Kalesija 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -lokalne ceste-Sapna i Teočak 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – R455 Svatovac Priluk Živinice između profila P30 i P36
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA horizontalne saobraćajna signalizac…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – Gračanica Bukva Doborovci Srnice,…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – redovno održavanje 2022-2026 LOT …
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -nabavka servera i računarske opreme
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – projektovanje 11 LOTova 2022
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -nabavka i ugradnja zaštitinih mreža 2022
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -ODRŽAVANJE MOSTOVA 2022
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – geodetsko snimanje Priboj Teočak
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – nabavka i ugradnja zastitnih ograda
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – Pregovaracki priboj teocak sa trotoarom 4 + 600
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -humci -Jasenica L=600m
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -nabavka i ugradnja zaštitinih mreža
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -vertikalna saobraćajna signalizacija 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova autobusko stajaliste bilalici
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova Humci – Jasenice 2022
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije 2022
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – nabavka zaštitnh ograda 2022
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova Priboj – Teočak 2022
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – nabavka vertikalne saobraćajne signalizacije 2022
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – redovno održavanje 2022-2026
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -lokalne ceste-Sapna i Teočak 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -lokalne ceste-Kladanj i Kalesija 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -lokalne ceste-Gradačac 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -lokalne ceste-grad Tuzla 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -lokalne ceste-Gračanica i Lukavac 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -lokalne ceste-Banovići i Doboj Istok 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -lokalne ceste-Čelić 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – redovno održavanje 2018-2022
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -usluge revizije projektne dokument…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – usluge stručno-tehničkog nadzora …OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA pješačka staza tuzla-dubrave 2150m 2022
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – R-456b Priboj Teočak sa izgradnjom trotoara 3+000 do 4+600
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – r455a Poljice Živinice Zelenika u naselju Živinice 16 + 980 pruzni prelaz do 17 + 467 M18 izrada kruznog toka
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova klokotnica-lukavica-kapetani 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova srbrenik-orahovica d. faza II 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova Gračanica – Bukva – Doborovci – Srnice do19+700 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -Svatovac Živinice Bašigovci Lukavica Zelenika dionica g.Lukavica od st km 7+620 u duzini Lcca 3000m
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -živinice – međaš 700m 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova Zelenika L=1200….
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – habajuci priboj teocak 9 + 750
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova autobusko stajal…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – nabavka i ugradnja zastitnih ogra…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – Pregovaracki priboj teocak sa tro…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – Brioni ulaz u separaciju RMU u MZ…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -lokalne ceste Tuzla (1)
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova na sanaciji loka… (2)
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radovana raskrsnici Rib…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -nepredvidjeni radovi Ribnica Banov…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -Ribnica Banovici od kruzne raskrsn…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova Dokanj – Jarići …
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -nepredvidjeni radovi sapna priboj …
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -Izvođenje sanacionih radova trešte…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -Izvođenje nepredviđenih radova ci.._
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova na sanaciji klizišta priboj-sapna 13+960 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova rehabilitacija lukavac-vijenac-banovići 34km 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova srebrenik-orahovica donja prego. 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – Lukavac Vijenac Banovići L – 1025…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – klizište kalesija sapna prevoj me…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -ODRŽAVANJE MOSTOVA
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – habajući sloj za kružnu raskrsnic…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – pješačka staza Živinice Međaš L25…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – geodetsko snimanje Priboj Teočak….
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – kancelarijski materijal i toneri 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova klokotnica-lukav…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova previle jasenica…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -projekat sanacije dva mosta 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -propusti i mostovi LOT 2 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -pješačka staza tuzla-dubrave 1000m 2021OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -NABAVKA GORIVA 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -računovodstvene usluge 2
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -računovodstvene usluge
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova previle jasenica…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova gradačac 2020
OBRAZAC-PRACENJA-REALIZACIJE-UGOVORA-sanacija-lokalnih-cesta-kalesija-20…
OBRAZAC-PRACENJA-REALIZACIJE-UGOVORA-sanacija-lokalnih-cesta-gradacac-20…
OBRAZAC-PRACENJA-REALIZACIJE-UGOVORA-izvodjenje-radova-sanacija-lokalnih… (1)
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova na sanaciji loka… (1)
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova na sanaciji loka…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -lokalne ceste Tuzla
OBRAZAC-PRACENJA-REALIZACIJE-UGOVORA-izvodjenje-radova-sanacija-lokalnih…
OBRAZAC-PRACENJA-REALIZACIJE-UGOVORA-izvodjenje-radova-lokalna-cesta-Sre…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova klizište 23+300 …
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova priboj-teočak (h…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – usluge geodetskog snimanja Kalesija-Sapna 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – usluge izrade projektne dokumentacije 4 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – nabavka i ugradnja brojača saobra…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova na sanaciji kliz… (2)
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -vertikalna saobraćajna signalizaci…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova previle – humci-…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova previle -jasenic…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova na sanaciji kliz…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova na sanaciji kliz… (1)
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova srebrenik-orahov…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova podbušivanje pru…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova potporni zid pri…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova Lovački dom 750m…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova rehabilitacija s…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova na sanaciji loka…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova pješačka staza p…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova rekonstrukcija s…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – usluge izrade projektne dokumentacije 4 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – usluge geodetskog snimanja Kalesija-Sapna 2021
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -nabavka i ugradnja zaštitinih mrež…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – redovno održavanje 2018-2022
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – stolarija
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – revizija projektne dokumentacije 2020-2023
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – usluge stručno-tehničkog nadzora 2020-2023
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova pješačka staza P…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radovana raskrsnici Rib…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -Izvođenje sanacionih radova trešte…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – usluge izrade projektne dokumenta…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova na sanaciji loka… (1)
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova r-455a Svatovac …
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova na sanaciji loka…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -Izvođenje nepredviđenih radova ci…
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -lokalne ceste Tuzla
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – sanacija lokalnih cesta kalesija 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – sanacija lokalnih cesta gradačac 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radovaprevile-jasenice-humci 750m 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova sanacija lokalnih cesta grad Gračanica 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova svatovac-živinice-Bašigovci 3000 m2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova lukavac-vijenac-banovići – treštenica 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova sanacija lokalnih cesta doboj istok 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova lokalna cesta Srebrenik 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – horizontalna signalizacija 2020-2022
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova srebrenik-orahovica donja prego. 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova pješačka staza banovići brioni 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – podne obloge 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova na rehabilitaciji ceste živinice- banovići 400m 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova na rehabilitaciji ceste između dvije raskrsnice banovići 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova klokotnica-lukavica-kapetani 2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade projekta sanacije tri mosta 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova na sanaciji klizišta priboj-sapna 10+250 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova na sanaciji klizišta priboj-sapna 15+200 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – premještanje pješačke staze granica entiteta 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – usluge stručno-tehničkog nadzora 2020-2023
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova rekonstrukcija Priboj-Teočak 3+000 do 4+600 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova priboj-teočak (habajući asfalt) 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova previle – humci- šibošnica 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova klizište 23+300 lukavac-vijenac-banovići 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova banovići 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -vertikalna saobraćajna signalizacija 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA -usluge revizije projektne dokumentacije 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova na sanaciji klizišta priboj-sapna 13+960 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova gradačac 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova Lovački dom 750m 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova na sanaciji klizišta tuzla -Dokanj 20+130 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova pješačka staza poljice 660m 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova podbušivanje pruge živinice 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova potporni zid priboj-sapna 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova previle -jasenice 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova rehabilitacija lukavac-vijenac-banovići 3,4km 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova rehabilitacija svatovac-živinice-bašigovci 3500m 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – izvođenje radova rekonstrukcija svatovac-živinice bašigovci 523m faza II 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – nabavka i ugradnja brojača saobraćaja 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – radovi na kružnoj raskrsnici Živinice 2020
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – redovno održavanje 2018-2022
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – revizija projektne dokumentacije 2020-2023
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA – usluge stručno-tehničkog nadzora 2020-2023