Imate pitanja za nas?

Naša misija

Pružiti svakom korisniku regionalnih cesta najbolju uslugu kroz redovno održavanje, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i upravljanje, te regionalne ceste učiniti bezbjednim i pouzdanim.

Naša vizija

Osigurati cestovnu regionalnu mrežu kojom se osigurava siguran, pouzdan i ekonomičan cestovni promet putnika i roba, čime ćemo doprinijeti razvoju države.

Naš cilj

Sanirati postojeće i izgraditi nove ceste u skladu međunarodnim standardima što će regionalne ceste Tuzlanskog kantona dovesti u red najboljih regionalnih cesta BiH i šire.

Naše djelatnosti

Zaštita cesta i redovno održavanje

Zaštita cesta, redovno održavanje i održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu (zimska služba)

Investiciona ulaganja

Investiciona ulaganja u putnu infrastrukturu

Izgradnja i rekonstrukcija prioritetnih cestovnih pravaca

Izgradnja i rekonstrukcija prioritetnih cestovnih pravaca

Sanacija klizišta

Saniranje aktuelnih klizišta na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona

Projektna dokumentacija

Izrada investicione i  projektne dokumentacije

Stručno-upravni poslovi

Stručno-upravni poslovi o predviđeni Zakonom o cestama FBiH, drugim zakonima i podzakonskim aktim

Ceste u brojevima.

0

Regionalne ceste

0

Asfaltne ceste

0

Makadamske ceste

Novosti

 • Javna prodaja – licitacija

  Oglas za Javnu prodaju – licitaciju dotrajale i oštećene ograde i saobraćajnih znakova

  29. Decembra 2020.
 • Rehabilitacija dijela regionalne ceste R-456 „Previle-Humci-Šibošnica

  Završena je rehabilitacija dijela regionalne ceste R-456 „Previle-Humci-Šibošnica, dionica: Previle-Jasenica st.km. 4+500 do st.km. 5+00. Rekonstrukcija predmetne dionice ceste sa izradom oba sloja asfalta rađena je u više faza prije nekoliko godina i tom prilikom zbog nedostatka sredstava nije urađen habajući sloj u dužini od 500,0 m.Na tom dijelu je bitonosivi sloj bio već istrošen i dolazilo

  8. Decembra 2020.
 • Rekonstrukcija dijela regionalne ceste R-461-a “Srebrenik-Orahovica Donja”

  Završena je rekonstrukcija dijela regionalne ceste R-461-a “Srebrenik-Orahovica Donja, dionica: raskrsnica za Brničane st.km. 2+300-raskrsnica za Moranjke st.km. 3+100. Predmetna rekonstrukcija u dužini cca L = 800,00 m je bila delimično završena, nedostajao je  završni-habajući sloj . Ova dionica je bila produžetak započete rekonstrukcije koja je ranije urađena, odnosno radi se od raskrsnice za Brničani prema raskrsnici

  8. Decembra 2020.
 • Postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme

  Saobraćajna signalizacija i oprema, te turistička signalizacija postavljaju se na javnoj cesti na osnovu saobraćajnog projekta. Tokom 2020. godine završena je revizija preostalih saobraćajnih projekata, tako da Direkcija konačno posjeduje saobraćajne projekte za sve ceste kojima upravlja. Tokom 2020. godine saobraćajna signalizacija i oprema cesta se ugrađivala prema: saobraćajnim projektima, prema utvrđenom stanju na terenu uočenim

  8. Decembra 2020.
Činimo naše regionalne ceste bezbjednim i pouzdanim.