Imate pitanja za nas?

Naša misija

Pružiti svakom korisniku regionalnih cesta najbolju uslugu kroz redovno održavanje, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i upravljanje, te regionalne ceste učiniti bezbjednim i pouzdanim.

Naša vizija

Osigurati cestovnu regionalnu mrežu kojom se osigurava siguran, pouzdan i ekonomičan cestovni promet putnika i roba, čime ćemo doprinijeti razvoju države.

Naš cilj

Sanirati postojeće i izgraditi nove ceste u skladu međunarodnim standardima što će regionalne ceste Tuzlanskog kantona dovesti u red najboljih regionalnih cesta BiH i šire.

Naše djelatnosti

Zaštita cesta i redovno održavanje

Zaštita cesta, redovno održavanje i održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu (zimska služba)

Investiciona ulaganja

Investiciona ulaganja u putnu infrastrukturu

Izgradnja i rekonstrukcija prioritetnih cestovnih pravaca

Izgradnja i rekonstrukcija prioritetnih cestovnih pravaca

Sanacija klizišta

Saniranje aktuelnih klizišta na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona

Projektna dokumentacija

Izrada investicione i  projektne dokumentacije

Stručno-upravni poslovi

Stručno-upravni poslovi o predviđeni Zakonom o cestama FBiH, drugim zakonima i podzakonskim aktim

Ceste u brojevima.

0

Regionalne ceste

0

Asfaltne ceste

0

Makadamske ceste

Novosti

 • Nabavka i ugradnja brojača saobraćaja

  Rezultati brojanja saobraćaja su relevantna podloga istraživanju, projektovanju, prognoziranju, planiranju te upravljanju cestovnom infrastrukturom. Oni služe za klasifikaciju cestovne mreže, izradu studija saobraćaja i ostalih studija, kao i u programiranju održavanja i rehabilitaciji cesta. Sa ciljem dobijanja osnovnih karakteristika saobraćajnih tokova na regionalnim cestama TK neophodna je instalacija istih. Direkcija je u planu rada za

  7. Avgusta 2020.
 • Rehabilitacija i sanacija dijela regionalne ceste R-469 “Ribnica-Banovići”

  Ovih dana završili smo i projekat rehabilitacije i sanacije dijela regionalne ceste R-469 “Ribnica-Banovići i  to od kružne raskrsnice st 0+000 do kružne raskrsnice st 0+850. Vrijednost projekta je 478.458,78 KM sa PDV-om i prenesen je iz 2019. godine. Izvođač radova je bio “Rial Šped” Doboj Istok, a nadzor nad izvođenjem radova je vršio IG

  3. Avgusta 2020.
 • Izgradnja trotoara na regionalnoj cesti R-455-a “Svatovac-Živinice-Bašigovci-Lukavica-Zelenika”

  U ugovorom predviđenom roku od 60 kalendarskih dana izvođač radova Roading DOO Gračanica je završio izgradnju trotoara na regionalnoj cesti R-455-a “Svatovac-Živinice-Bašigovci-Lukavica-Zelenika” dionica: od stacionaže km.1+480-Poljice centar, do st.km. 2+140 stadion, u dužini od L=660 metara. Projekat je financiran iz redovnih prihoda Direkcije i u planu je rada za 2020. godinu. Nadzor nad radovima je vršio

  3. Avgusta 2020.
Činimo naše regionalne ceste bezbjednim i pouzdanim.