Imate pitanja za nas?

Naša misija

Pružiti svakom korisniku regionalnih cesta najbolju uslugu kroz redovno održavanje, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i upravljanje, te regionalne ceste učiniti bezbjednim i pouzdanim.

Naša vizija

Osigurati cestovnu regionalnu mrežu kojom se osigurava siguran, pouzdan i ekonomičan cestovni promet putnika i roba, čime ćemo doprinijeti razvoju države.

Naš cilj

Sanirati postojeće i izgraditi nove ceste u skladu međunarodnim standardima što će regionalne ceste Tuzlanskog kantona dovesti u red najboljih regionalnih cesta BiH i šire.

Naše djelatnosti

Zaštita cesta i redovno održavanje

Zaštita cesta, redovno održavanje i održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu (zimska služba)

Investiciona ulaganja

Investiciona ulaganja u putnu infrastrukturu

Izgradnja i rekonstrukcija prioritetnih cestovnih pravaca

Izgradnja i rekonstrukcija prioritetnih cestovnih pravaca

Sanacija klizišta

Saniranje aktuelnih klizišta na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona

Projektna dokumentacija

Izrada investicione i  projektne dokumentacije

Stručno-upravni poslovi

Stručno-upravni poslovi o predviđeni Zakonom o cestama FBiH, drugim zakonima i podzakonskim aktim

Ceste u brojevima.

0

Regionalne ceste

0

Asfaltne ceste

0

Makadamske ceste

Novosti

 • Realizacija dva projekta: na R-471 “Lukavac-Vijenac-Banovići” i R-459 “Tuzla-Dokanj-Šibošnica”

  U proteklom period Direkcija je realizovala još dva projekta, i to: Izvođenje sanacionih radova i završnog sloja asfalta na regionalnoj cesti R-471 “Lukavac-Vijenac-Banovići”, dionica: kraj rekonstruisanog dijela-Treštenica u dužini od 870 metara, vrijednost ugovora je iznosila 199.981,40 KM sa PDV-om i izvođač radova Roading DOO je u Ugovoru predviđenom roku završio projekat. Nadzor nad izvođenjem

  5. Jula 2021.
 • Rekonstrukcija dijela regionalne ceste R-460 “Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice

  Dana 28.06.2021 godine u cjelosti su završeni radovi na rekonstrukciji dijela regionalne ceste R-460 “Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice, dionica u Gornjim Srnicama (Grad Gradačac). Radi se o dionici od 900 metara, vrijednost izvedenih radova je 800.000,00 KM. Izvođač radova DOO Balegem Gradačac je u previđenom roku završio posao, a nadzor nad radovima je vršio Institut za građevinarstvo Banja

  1. Jula 2021.
 • Rekonstrukcija dijela regionalne ceste sa izgradnjom trotoara R-456 Priboj-Sapna

  Proteklih dana završena je rekonstrukcija dijela regionalne ceste sa izgradnjom trotoara  R-456 Priboj-Sapna, dionica do granice entiteta. Radi se o projektu koji se radio duže vrijeme zbor problema tehničke prirode odnosno zbog preprojektovanja same dionice, te određenih problema imovinske prirode. Radi se o dionici dužine 1200 metara, a ukupna vrijednsot projekta je iznosila oko 940.000,00

  21. Juna 2021.
 • Rehabilitacija i sanacija dijela regionalne ceste R-459 “Tuzla-Dokanj-Šibošnica”

  Završen je projekat rehabilitacije i sanacije dijela regionalne ceste R-459 “Tuzla-Dokanj-Šibošnica”, dionica: škola u Doknju-Jarići (nastavak sa sanacijom dva klizišta) L=1200 metara, na teritoriji Grada Tuzla.  Izvođač radova  “Arapovac putevi” doo Ratkovići je u predviđenom roku završio  rehabilitaciju. Vrijednost ugovora je oko 500.000,00 KM. Nadzor nad izvođenjem radova je vršio IG Banja Luka. Radi se

  14. Juna 2021.
Činimo naše regionalne ceste bezbjednim i pouzdanim.