JAVNI OGLAS za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama R455a MZ Bašigovci i MZ Lukavica Donja