Obavještenje

Obzirom da u posljednje vrijeme na adresu JU Direkcija regionalnih cesta TK dolaze dopisi nezadovoljnih gradana Tuzlanskog kantona o trenutnom stanju magistralne ceste M 4 Donja Orahovica-Šićki Brod – Tuzla – Simin Han – Kalesija, ovom prilikom obavještavamo da u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH i Zakonom o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta TK, ova Direkcija vrši upravljanje, izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu regionalnih cesta na području Tuzlanskog kantona.

Predmetna magistralna cesta nije u nadležnosti Direkcije regionalnih cesta TK, već u nadležnosti Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH sa sjedištem u Sarajevu, Terazija 54.

Scan2023-05-15_142728