Postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme

Saobraćajna signalizacija i oprema, te turistička signalizacija postavljaju se na javnoj cesti na osnovu saobraćajnog projekta. Tokom 2020. godine završena je revizija preostalih saobraćajnih projekata, tako da Direkcija konačno posjeduje saobraćajne projekte za sve ceste kojima upravlja. Tokom 2020. godine saobraćajna signalizacija i oprema cesta se ugrađivala prema:

  • saobraćajnim projektima,
  • prema utvrđenom stanju na terenu uočenim od strane ovlaštenih lica upravitelja cesta (dopuna i zamjena uništene saobraćajne signalizacije).

Mreže-heksagonalno žičano pletivo smo ove godine ugradili  na više veoma opasnih lokacija na sljedećim dionicama:

– R-456 Priboj-Rastošnica-Goduš-Sapna,

– R-456b Priboj-Teočak,

– R-460 Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice,

– R-469 Banovići-Ribnica i

– R-471 Lukavac-Vijenac-Banovići.

Vrijednost ukupnih radova je iznosila 149.999,08 KM. Ugovarač posla je bio Bio mass Energy doo Gračanica.