Radovi na regionalnoj cesti R-456 “Previle-Humci-Šibošnica”

Dana 05.06.2020. godine uveden je u posao izvođač radova Roading DOO Gračanica na rekonstrukciji regionalne ceste R-456 “Previle-Humci-Šibošnica”. Radi se o dionici “Humci-kraj rekonstuisanog dijela-Jasenice” čija je dužina 1000 metara, a u pitanju je makadamski dio ceste.

Nadzor na radovima vršiiti će IG Banja Luka, vrijednost potpisanog ugovora je 577.000,00 KM i rok za završetak radova je 120 kalendarskih dana.