Radovi na regionalnoj cesti R-455-a “Svatovac-Živinice- Bašigovci-Lukavica-Zelenika”

Izvođač radova HiH DOO Živinice je dana 08.06.2020. godine uveden u izvođenje radova na rekonstrukciji, rehabilitaciji i sanaciji regionalne ceste R-455-a “Svatovac-Živinice- Bašigovci-Lukavica-Zelenika”. Radi se o dionici Živinice-Bašigovci (od stacionaže KM 0+000 raskršće sa M-18 do st.km. 1+130 skretanje za aerodrom u dužini od 523 metra).

Nadzor nad radovima vrši IG Banja Luka, vrijednost potpisanog ugovora je 300.000,00 KM i rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana.