Rekonstrukcija dijela regionalne ceste R-460 “Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice

Dana 28.06.2021 godine u cjelosti su završeni radovi na rekonstrukciji dijela regionalne ceste R-460 “Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice, dionica u Gornjim Srnicama (Grad Gradačac).

Radi se o dionici od 900 metara, vrijednost izvedenih radova je 800.000,00 KM. Izvođač radova DOO Balegem Gradačac je u previđenom roku završio posao, a nadzor nad radovima je vršio Institut za građevinarstvo Banja Luka. Radi se o projektu iz Plana rada za 2020. odinu koji je prenesen zbog problema imovinsko pravne prirode.

U narednom periodu će se raditi i rekonstrukcija posljednjih 520 metara ove ceste koji se nalaze na teritoriji Grada Gradačac.