Rekonstrukcija dijela regionalne ceste R-461-a “Srebrenik-Orahovica Donja”

Završena je rekonstrukcija dijela regionalne ceste R-461-a “Srebrenik-Orahovica Donja” , dionica u Orahovici Gornjoj st.km. 12+000 do st.km. 12+400 (druga faza). Radi se o dionici dužine 400 metara koja je bila vrlo zahtjevna sa izradom nekoliko potpornih zidova.

Vrijednost projekta je bila cca 350.000,00 KM. Izvođač radova Roading DOO Gračanica je u ugovorom predviđenom roku zavšio radove.

Nadzor nad izvođenjem je vršio Institu za građevinastvo iz Banja Luke, a radi se o projektu iz Plana rada za 2020. godinu.