Rekonstrukcija dijela regionalne ceste R-461-a “Srebrenik-Orahovica Donja”

Završena je rekonstrukcija dijela regionalne ceste R-461-a “Srebrenik-Orahovica Donja, dionica: raskrsnica za Brničane st.km. 2+300-raskrsnica za Moranjke st.km. 3+100.

Predmetna rekonstrukcija u dužini cca L = 800,00 m je bila delimično završena, nedostajao je  završni-habajući sloj . Ova dionica je bila produžetak započete rekonstrukcije koja je ranije urađena, odnosno radi se od raskrsnice za Brničani prema raskrsnici za Moranjci. Rekonstrukcija dionice je rađena u jednom sloju i to: bitumeniziran nosiv sloj (BNS) debljine 8,00 cm, dok habajući asfaltni sloj od asfalt betona (AB) u ukupnoj debljini od 5,00 cm nije urađen je su bila potrebna dodatna sredstva. Asfaltni kolovoz na rekonstruisanom dijelu je od dvije saobraćajne trake širine po 3,00 m, odnosno ukupna širina asfaltnog kolovoza iznosi 6,00 m, urađen sa asfaltnim rigolama, odvod sa betonskim kanalima i slivnicima, AB zidovima i dr.

Radi se o projektu ukupne vrijednosti 136.088,41 KM. Izvođač radova DOO Jata Group Srebrenik je u predviđenom roku od 30 kalendarskih dana izveo radove. Nadzor na izvođenjem radova je vršio IG Banja Luka.