Rekonstrukcija regionalne ceste R-456 “Previle-Humci-Šibošnica”

Završena je rekonstrukcija regionalne ceste R-456 “Previle-Humci-Šibošnica” dionica “Humci-kraj rekonstruisanog dijela. Radi se o dionici dugoj 1000 metara koja je do sada bila makadamskog karaktera i nalazi se na području općine Čelić. Ovaj projkat je značajan jer je njegovim završetkom smanjen makadamski dio regionalnih cesta.

Vrijednost ugovora je iznosila 577.000,00 KM, a izvođač radova je bio Roading doo Gračanica koji je u predviđenom roku od 120 kalendarskih dana uspio privesti kraju posao.

Nadzor nad izvođenjem radova je vršio IG Banja Luka.