Sanacije klizišta na regionalnoj cesti R-459 “Tuzla-Dokanj-Šibošnica-Čelić”

Završen je projekat sanacije klizišta na regionalnoj cesti R-459 “Tuzla-Dokanj-Šibošnica-Čelić” na st.km.20+130. Radi se o najkomplikovanijem klizištu iz Plana rada Direkcije za 2020 godinu. Vrijednost projekta je iznosila 250.000,00 KM. Izvođač radova je bio Papilon doo Čelić koji je u predviđenom roku od 60 dana završio sanaciju klizišta.

Nadzor nad izvođenjem radova vršio je IG Banja Luka.