Javni poziv za raspodjelu novčanih sredstava za projekte sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona potrošačka jedinica 22010001, broj: 02/1-11-26034/21 od 09.11.2021. godine, Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, objavljuje:

J A V N I  P O Z I V

za raspodjelu novčanih sredstava za projekte sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona

 

Predmet javnog poziva je raspodjela novčanih sredstava za projekte sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona do iznosa od 2.100.000,00 KM koji je odobrila Vlada Tuzlanskog kantona sa potrošačke jedinice 22010001 – Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja  (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), ekonomski kod 615300, subanalitika MA0001, funkcija 0451 – Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva – na transakciji račun JU Direkciji regionalnih cesta TK (u daljem tekstu: Direkcija), a u skladu sa uslovima i kriterijima za raspodjelu novčanih sredstava navedenih u Odluci Vlade Tuzlanskog kantona o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona potrošačka jedinica 22010001, broj:02/1-11-26034/21 od 09.11.2021. godine (u daljem tekstu: Odluka Vlade Tuzlanskog kantona).

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava iz tačke I Javnog poziva, a najduže deset dana od dana objavljivanja. Javni poziv će biti objavljen na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona i web stranici Direkcije.

Kompletan tekst Javnog poziva možete pogledati ovdje: Javni poziv – finansiranje lokalnih cesta TK 22.11.2021.