Radna posjeta općini Čelić

16.03.2021. godine delegacija Direkije regionalnih cesta TK na čelu sa direktorom Zijadom Omerčićem boravila je u radnoj posjeti Općini Čelić. U delegacije Direkcije su još bili i savjetnik za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje I zaštitu cesta Mevlida Hajdarević, pravni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove Jasna Omerović i saradnik za zaštitu cesta Zerina Bristrić.

Ispred Općine Čelić sastanku su prisustovali načelnik Admir Hrustanović i savjetnik načelnika Vito Pavlović.

Razgovaralo se o primopredaji prekategorisane ceste Brnjik-Vražići-Humka-Zovik kao i o aktuelnim projektima koje Direkcija ima u planu da radi u toku 2021. godine na teritoriji Općine Čelić. Načelnik Hrustanović je istakao da je zadovoljan saradnjom sa Direkcijom i ukazao na određene dionice regionalnih cesta koje se nalaze na teritoriji Općine Čelić na kojim bi u narednom periodu trebalo uraditi određene zahvate.