Radna posjeta općini Sapna

U protekloj sedmici direktor Direkcije regionalnih cesta TK  Zijad Omerčić je sa savjetnikom za rekonstrukciju, održavanje i zaštitu cesta Semirom Nakičevićem boravio u radnoj posjeti Općini Sapna.

U razgovoru sa općinskim načelnikom Zudinom Mahmutovićem govorilo se o nastavku radova na rekonstrukciji i sanaciji dijela regionalne ceste R-456 Priboj-Sapna do granice entiteta, odnosno o nedostajućim sredstvima za njen konačni završetak. Također bilo je govora i o primopredaji prekategorisane ceste R-456a Kalesija-Međeđa-Sapna, koja će u budućnosti i zvanično biti u nadležnosti Direkcije regionalnih cesta TK, kao i o uvođenju izvođača u radove na rehabilitaciji i sanciji lokalnih cesta na području Općine Sapna koje su obuhvaćene odlukom Vlade TK iz prošle godine.