Realizacija dva projekta: na R-471 “Lukavac-Vijenac-Banovići” i R-459 “Tuzla-Dokanj-Šibošnica”

U proteklom period Direkcija je realizovala još dva projekta, i to:

  • Izvođenje sanacionih radova i završnog sloja asfalta na regionalnoj cesti R-471 “Lukavac-Vijenac-Banovići”, dionica: kraj rekonstruisanog dijela-Treštenica u dužini od 870 metara, vrijednost ugovora je iznosila 199.981,40 KM sa PDV-om i izvođač radova Roading DOO je u Ugovoru predviđenom roku završio projekat. Nadzor nad izvođenjem radova je vršila firma IG Banja Luka. Radi se projektu iz Plana rada za 2020 godinu koji je prenesen zbog toga što je Ugovor potpisan pred kraj građevinske sezone 2020. godine.
  • Rehabilitacija i sanacija dijela regionalne ceste R-459 “Tuzla-Dokanj-Šibošnica”, dionica: Lovački Dom-prema Šibošnici u dužini od 500 metara, vrijednost Ugovora je iznosila 124.020,00 KM sa PDV-om i izvođač radova Arapovac putevi DOO je u Ugovorom predviđenom roku odradio posao. Nadzor nad izvođenjem radova je vršio IG Banja Luka i radi se o projektu iz Plana rada za 2021. godinu.