Rehabilitacija i sanacija dijela regionalne ceste R-459 “Tuzla-Dokanj-Šibošnica”

Završen je projekat rehabilitacije i sanacije dijela regionalne ceste R-459 “Tuzla-Dokanj-Šibošnica”, dionica: škola u Doknju-Jarići (nastavak sa sanacijom dva klizišta) L=1200 metara, na teritoriji Grada Tuzla.  Izvođač radova  “Arapovac putevi” doo Ratkovići je u predviđenom roku završio  rehabilitaciju. Vrijednost ugovora je oko 500.000,00 KM.

Nadzor nad izvođenjem radova je vršio IG Banja Luka. Radi se o projektu iz Plana rada Direkcije za 2020.godinu.